Tradisi Embang Bapenteh

Tradisi Embang Bapenteh

Embang berperanan untuk fasilitator yang berperanan untuk menghadapkan kesaling pahaman di antara kedua pihak calon pengantin serta keluarganya.

Sesudah didapat persetujuan dari  Sekilas tentang dan  semasing faksi keluarga serta calon pengantin, karena itu diteruskan dengan acara perjodohan (pernikahan).Sekilas tentang Tradisi Embang dan Bapenteh

Embang Sekilas tentang Tradisi Embang dan Bapenteh berperanan untuk fasilitator yang berperanan untuk menghadapkan kesaling pahaman di antara kedua pihak calon pengantin serta keluarganya

Dalam proses perjodohan embang mempunyai Sekilas tentang dan

Embang berperanan untuk fasilitator yang berperanan untuk menghadapkan kesaling pahaman di antara kedua pihak calon pengantin serta keluarganya.

Sesudah didapat persetujuan dari semasing faksi keluarga serta calon pengantin, karena itu diteruskan dengan acara perjodohan (pernikahan).

persamaan peranan untuk tengganai yang sebagai wakil semasing keluarga untuk menghadapkan serta menjadikan satu dua hati sejoli.

Embang berperanan untuk fasilitator yang berperanan untuk menghadapkan kesaling pahaman di antara kedua pihak calon pengantin serta keluarganya.

Sesudah didapat persetujuan dari semasing faksi keluarga serta calon pengantin, karena itu diteruskan dengan acara perjodohan (pernikahan).

error: Content is protected !!